This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: יסכה חבשוש | מנחה: אדריכל עמוס בר-אלי

MOVE & FLOW

מתחם תנועה וספורט לנוער הוא פרויקט

אשר מציע מרחב תנועה חדש ועוסק בתחומי

התנועה הפיסית ולימוד פעילות תנועתית,

ממוקם במעון "בית דפנה" ברחוב הלוחמים

45 בחולון ובסמיכות לפארק הנוער בחולון.

מעון בית דפנה|הלוחמים 45 חולון

בית דפנה הינו מעון לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, נוסד בשנת 1994

ואוכלוסיית המקום מתאפיינת ברמות מוגבלות שכלית התפתחותית שונות.

האתר שוכן בסמיכות לפארק הנוער ופוגש מצד אחד גבעה טופוגרפית

מעניינת, ומצידו השני את חזית רחוב הלוחמים, מתחילת התהליך שמרתי

על הזרימה והקשר בין הפארק והגבעה והזרימה מהמבנה אל הפארק.

 

דגשים:

טופוגרפיה | קשר לפארק | אנכי-אופקי | שפה צורנית היוצאת מתנועה | עושר תנועתי

פיתוח הקונספט והשפה העיצובית החלו מהשראה ושימוש בפעילות
ותנועה דרך יצירת קולאז'ים דרכם נבחנו ערכים שונים בתנועה: רצף , קצב, זרימה, צפיפויות משתנות

מרעיון לתכנון

בהמשך לחקירה הצורנית שהתחילה מקולאז'ים רעיוניים עברתי לתכנון על גבי תכניות כשאני ממשיכה לבחון קצב, חזרתיות, שוני בין תנועות, סוגי תנועות שונים, רצף ומשך התנועות, ובמקביל לאיכויות שהמבנה מציע לי כמו פתחים וקצבים מסוימים שקיימים כבר במבנה ובשמירה על הזרימה והקשר בין פנים לחוץ.

התיכנון הראשוני של המבנה היה חלוקה לשני מערכי תנועה נפרדים אופקי מול אנכי, חלק מהמבנה הוא חד-קומתי מלבני וארוך ואותו הקדשתי לפעילויות בעלי אופי תנועתי אופקי כמו ריצה, מחול.
בעוד שחלק אחר במבנה בעל שלוש קומות מוקדש לפעיליות תנועה וספורט שונים שהם בעלי אופי תנועה אנכי, טיפוס, עמודי אתלטיקה, מתחם טרמפולינות.

SECTIONS