This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

עיצוב ותכנון : שירה נתן  |  מנחה : אדריכל יורם נידם

שימוש מחדש מפעל תע``ש המגן | מרכז מעשי ומוזיאלי לתרבות הקיימות

מרכז מעשי ומוזיאלי לתרבות הקיימות הינו הצעה לשימוש מחדש במפעל הנשק "תע"ש המגן", אשר היווה מקור חמור לזיהום קרקע ובשל כך עומד נטוש במרכז תל אביב מזה 20 שנה. עם בניית הרכבת הקלה באזור, המבנה מיועד להריסה ובמקומו עתידים להיבנות בנייני מגורים. המרכז לתרבות הקיימות שואף לתיקון הנרטיב המזהם שאפיין את המקום תוך שימור המבנה והפיכתו למוזיאון ולחממת חדשנות ברוח הקיימות.

שימור והטמעת המבנה במתחם השכונה העתידית

הדמייה ותכנון שכונת המגורים העתידית על ידי ישר אדריכלים, לצד תמונת מצב קיים של תגובה כימית משרידי הזיהום הקיים בתוך המבנה. הצורה האמורפית של החלחול וההתפשטות היוו מקור השראה לצורניות האורגנית והמופשטת של ההתערבות בבניין הברוטליסטי הנוקשה.

עירוב שימושים וחיבור בין אגפי המבנה

הפרוייקט שואף לייצר עירוב שימושים על ידי שילוב תרבות, תעסוקה ופנאי ברוח הקיימות במתחם. אגף אחד הינו מוזיאון והאגף השני הינו מבנה משרדים המהווה חממת חדשנות בתחום הקיימות. בקומת הקרקע של אגף זה מסעדה אשר משרתת הן את באי המוזיאון, הן את עובדי חממת החדשנות והן את הציבור הרחב מהשכונה הקרובה ומרחבי העיר תל אביב.

מסלול מעגלי המייצר חוויה מרחבית בעלת פוטנציאל מיצגי מוזיאלי

רמפה תלת מימדית המייצרת מסלול מעגלי ברחבי המבנה ומחברת בין שני אגפיו. אלמנט הרמפה מייצר קשר בין החלק המוזיאלי לחלק המעשי, כאשר מבקרי המוזיאון נחשפים גם אל תוצרי חממת החדשנות וגם אל החממה עצמה הנפרשת בפניהם במהלך הביקור.