This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שני בן פורת | מנחה: אדריכל אודי קרמסקי

גן העיר

קצה | סף | גבול

פרויקט הגמר שלי עוסק בקשר בין תהליכי תכנון לבין תהליכי החיים כפי שילדים חווים אותם. בחינת מרחב של יחסים בין ילדים לעיר על ידי תכנון אשכול גני ילדים בו מתקיימות נקודות ממשק שונות אשר מחברות אותו אל ההתנהלות העירונית הקיימת בעיר. הפרויקט מתמקד בפוטנציאל העיצובי והחינוכי הגלום ביחסי ילדים ועיר ובסביבה כחלק בלתי נפרד מהחינוך.

האתר ממוקם בטשרניחובסקי 22 א' תל אביב כיום המרכז הגאה. גן מאיר, הנמצא בין רחוב קינג ג'ורג' וטשרניחובסקי, הינו מקלט ירוק באמצע הנוף העירוני המחוספס- לעתים של תל אביב.

PROJECT

תכנון ועיצוב אשכול גני ילדים
בקומת קרקע- גן טרום: גילאים 3-4
בקומה הראשונה- גן טרום חובה: גילאים 4-5
בקומה השנייה- גן חובה: גילאים 5-6
בין כל הגנים יש אינטראקציות שונות המאפשרות לילדי הגן להיפגש במהלך היום.

Situations

הגדר הופכת למרחב והקירות הופכים למשחק ובכך נוצר גבול חדש עבור הילדים. דגש על גבולות פיזיים ורגשיים וחשיבות הגוף במרחב. מצבים המעוררים רגש ,פליאה, דמיון וסקרנות.

Furniture design

רהיטים מעוצבים המתאימים למשחק, למידה וישיבה. חלק מהרהיטים ניתנים להזזה, לשינוי וארגון מחדש על ידי הילדים ובכך ניתנת להם האפשרות לקבוע- מהו גבול?

SECTIONS

“WHEN WORKING ON A SUCH A SPECIFIC PROJECT,
ONE MUST THINK OF SURROUNDIGS AS WELL”