This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שלו אדרי | מנחה: אדריכל עמוס בר-אלי

דרך השלום 15, תל אביב – יפו

Ayalon City
Temple

התמקמות במפעל תעשייה נטוש בדרך השלום 15, תל אביב- "תעש-מגן", כיום המפעל עומד ריק עקב מקרה חמור של קרקע רעילה ומשמש אמנים צעירים המבטאים את עצמם דרך גרפיטי.  

שימוש במבנה הקיים ויצירת "מקדש" מוזיאוני ותיעודי העוסק כולו ב"עיר" איילון (פוסט סיטי), הסתכלות על דרכי גישה, מסלולים ודרכים אשר שימשו כהשראה במהלך התנועה החדש שיצרתי במבנה וכמו כן עבודת אוצרות אישית ובחירה ספציפית של פרגמנטים ואובייקטים אשר לוקטו מדרך איילון המתפרשת ויוצגו בחלל כגון: גשרים (גשר יהודית, רכבת השלום ועוד), פרטי מבנים, תעלות, בורות, צנרות ועוד. המקום מציע שימוש במדיות שונות לדוגמא וידאו ארט, הקרנות, וחללים מוזיאלים להצגת האובייקטים. השארת המבנה הקיים בשפתו הברוטליסטית והתערבות אישית וצורנית בשפה אורגנית עתידנית, יצירת פתח דרמטי במבנה הקיים כהצצה להתערבות החדשה בפנים.

שרטוטים-

כניסה למבנה מכל צד אפשרי, המבנה נטוש ופתוח ויש כניסה מכל כיוון, מעלית הלוקחת את המבקר במוזיאון אל כל קומה וכניסה ישירה אל תוך חדרי התצוגה אשר יצרתי הפורצים את גבולות המבנה הקיים (תקרה, רצפה). יציאה מהמעלית בקומה א' ישר אל תוך חלל הקבלה ומשם מעברים ישירים לחדרי הוידאו. חלל תצוגה גדול בחלק האחורי של המבנה אשר מוצג בו חלק מגשר יהודית כשריד מתוך עולם החי והטבע. בגג ניתן לעלות על צפלין לסיור מודרך לאורך כבישי ונתיבי איילון.

הדמיה (4)