This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שי שושן | מנחה: מעצבת מיכל צרפתי

רחוב מזא"ה 44 תל אביב

color-blind hotel

RESIDENTIAL

פרויקט הגמר שלי הוא : בית מלון המציג באופן הדרגתי מקומה לקומה את רמות עיוורון הצבעים המתקיימות בעולם. הוא מספק חוויה ייחודית לאורחיו ועונה על השאלה כיצד אדם עיור צבעים רואה וחווה חלל? באמצעות עיצוב פנים ותכנון. מאז ומתמיד אנשים שאלו אותי כל מיני שאלות שדחקו אותי לפינה וגרמו לי להרגיש לא בנוח.

איזה צבע זה?

מה אתה רואה שחור לבן?

איזה צבע אתה לובש ?

בעקבות כך החלטתי לקחת את כל הכלים שרכשתי במהלך 4 השנים של לימודי עיצוב הפנים ובאמצעותם להראות לעולם כיצד אדם עיוור צבעים רואה וחווה חלל, מהדרגה הכי קשה הנמצאת בקומה הראשונה ועד לדרגה הקלילה ביותר הנמצאת בקומת הגג.