This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שחר סוקוט | מנחה: מעצבת מיכל צרפתי

כמעט בכל עיר במדינה מצפון ועד דרום קיימים מבנים על עמודים

הפרויקט עוסק בתכנון ועיצוב יחידות מגורים אוניברסליות מינימליסטיות המותאמות זוגות/יחידים בחללים הריקים של קומת העמודים.
זאת במטרה לפיתוח בר קיימא, ציפוף האוכלוסייה, הפסקת הבניה מחוץ לערים, מניעת הפרבור ויצירת מרקם חברתי מגוון תוך ניצול שטח בנוי קיים.

ייעוד המגורים לזוגות/יחידים יאפשר מעבר מדירות השותפים למחייה יחידנית במגורים ברי השגה וייצרו מגוון אנושי באוכלוסיית האזור והבניין הקיים. מגורים אלו ישאפו לניצול מרחב אופטימלי תוך צמצום חללים לא מנוצלים ועירוב שימושים.

פרוגרמה- מגורים מינימליסטים הניתנים לבנייה בקומות עמודים של כל בניין במדינה

מטרה– ציפוף האוכלוסייה וניצול שטח בנוי קיים שאינו בשימוש.

אידיאולוגיה– קומות העמודים משמשות כיום עבור פונקציות לא שימושיות ולא יעילות הן בימינו והן בהיבט עתידי. בעזרת ביטול הפונקציה הקיימת ובניית יחידות מגורים אלו, נרחיב את המגוון החברתי ואת מגוון פתרונות הדיור בהתאם לשינויים החלים באוכלוסייה ושטח המדינה כיום. כל זאת יעשה תוך דגש על ערכי הקיימות, כלכלה מעגלית, שימוש וניצול מרחב קיים ותכנון אופטימלי

קהל יעד– זוגות/יחידים.

פרוגרמה יחידת מגורים

כלל יחידות המגורים הן 16 מ"ר סה"כ, הבנויות משתי יחידות בסיס כל אחת 8 מ"ר:

יחידת בסיס א'- חלל שינה וחלל רחצה.

יחידת בסיס ב'- מטבח, סלון וחלל צפייה.

כל זאת תוך הבנה כי השימושים הרבים שמציעה העיר יכולים לבטל את הצורך שלהם בתוך דירות מגורים. שימושים עירוניים כגון- מכבסות, מסעדות, חללי למידה/עבודה ועוד.

לכל יחידת בסיס ישנן קירות הניתנים להחלפה וחיבור בעזרת פרט שאותו פיתחתי המאפשר אוניברסליות והתאמה לקומות העמודים השונות.

 

תמונה16

מקרה בוחן- רמז 26, תל אביב

תמונה18

מבטח מהרחוב

כחלק מרעיון התחדשות עירונית חזית הרחוב מקבלת צבעוניות חדשה, חיים חדשים ומקצב חדש אשר נקבע בהתאם לעמודים בשטח.

קטלוג יחידת בסיס

כל יחידה מגיעה עם חומרים/"קיט" קבוע. כמו כן, ניתן לבחור מראש היכן הפתחים, צורות קירות מתחליפים ובנוסף בקטלוג המשך גם את את צבע חיפוי הקירות.

קטלוג חיפויים, דלתות וגומיות לבחירת לקוח

את צבע חיפוי הקירות המתחלפים ניתן לבחור מתוך קטלוג פלסטיק ממוחזר, ולהתאים לו אביזרים נוספים ע"פ צבעוניות החומר.