This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: ריטה בקמן | מנחה: אדריכל יואב מאירי

AZRIELI MALL

Tel Aviv-Jafo, Menachem Begin Road No.132

הפרויקט עוסק בנוודות דיגיטלית. קהילה זו מאופיינת באנשים צעירים, עמידים ויזמים העושים שימוש בטכנולוגיות תקשורת על מנת להתפרנס ושואפים לעצמאות כלכלית ופיתוח קריירה שאינה תלויה במיקום גאוגרפי.

בעידן של תאוצה דיגיטלית ניתן לזהות את הפוטנציאל הקיים בשילוב בין מגורים לעבודה, כתוצאה מכך בחרתי ליצור מלון ייעודי לנווד הדיגיטלי, חלל אחד בוא הנווד יוכל למצוא כל מה שהוא מחפש וצריך. הפרוגרמה נבנתה על בסיס שני מושגים עיקריים- הזמן הלימינלי וה"שומקום", זאת על מנת לענות על צרכיו של הנווד ובכדי לאפיין את אופי העיצוב.

ניתן לטעות למעשה שהנוודים הדיגיטליים נמצאים בזמן הלימינלי. כלומר, הם נמצאים באזור ביניים, הן מבחינת המקום בו הם נמצאים והן מבחינת מקומם בחברה. המלון יתקיים ב"שומקום" שהוא למעשה חלל אנונימי ונעדר זהות, קצת כמו הנווד עצמו. אתר שאין לו זיכרון והיסטוריה, אין לו סיפור לספר ליושביו.

דוגמא מובהקת לכך היא הקניונים, ומכן הבחירה להתמקם בקניון עזריאלי. זוהי נקודה מרכזית בלב ת"א וזהו מעבר ביניים בין התחנה לבין הנקודה שאני בדרך אליה.

DIGITAL NOMad

A | LOBBY

הפונקציות פזורות על גבי קומה א של הקניון במספר מוקדים שונים, זאת כדי לייצר שוטטות דרך הקניון. ביתו של הנווד הוא המרחב הציבורי, והציבורי הופך למרחבו הפרטי. כך ניתן להבין את המיידיות בה הנווד מרגיש בבית דווקא במקום שהינו א-מקום.
הלובי ממוקם בצמוד לכניסה מגשר השלום. זוהי הנקודה הכי עמוסה בקומה.

B | SWIMMING POOL

בריכת שחיה של מסלול אחד. יצירת מרחב הנועד לניתוק מהכאוס היומיומי. החזית שפונה לפנים הקניון משחקת משחק של רואה\לא נראה ומייצרת סקרנות ותהייה. הכניסה היא דרך המסדרון מילוט האחורי והיא מיועדת לאורחי המלון בלבד.

C | WORKING SPACE

החלל משמש את הנוודים לעבודה מול מחשב. בחלל יש חדר ישיבות אותו ניתן להשכיר כחלק משירותי המלון. החזית פונה אל מערכת הדרגנועים של הקניון בכדי לחזק את מנגנון העבודה המהיר.

ROOMS 1-30

מיקום החדרים הוא על גבי החזית המזרחית אשר פונה לנתיבי איילון. העמדת הנווד אל מול הנוף העירוני הקשוח. ניצול חזית ריקה ונטולת חלונות ושימוש בגישת “ההחדרה” של אובייקט. כלומר, מערכת יחסי גומלין בין המבנה המקורי לבין האדפטציה שלו. מאפשר לכל אחד מהצדדים קיימות חזקה ועצמאית. פעולה כירורגית של אלמנט עצמאי תותב.

PLANS & SECTIONS

הפרויקט ביקורתי כלפי המציאות בה אנו חיים ואינו מתיימר לתקן אותה, הוא משקף אותה כפי שהיא. היותר והעולם הולך ונהיה יותר טכנולוגי, אנשים מנהלים מערכות יחסים אלקטרוניות יותר וכך בהתאמה עולה רמת הבדידות בעולם.