This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: נועה חסיד | מנחה: אדריכל יורם נידם

AVENEWEUSE

URBAN CAMPUS
עיצוב ותכנון: נועה חסיד
מנחה: אדריכל יורם נידם

קמפוס אורבני שלוקח את המחלקה לעיצוב פנים ופורש אותה על רחוב שדרות ירושלים ביפו.

ניסיון לטשטש את הגבול בין מתחמים סגורים לחיים האורבניים ולייצר התערבות פנים אורבנית.

מתיחת שאלת הגבול בין שימושים, קמפוס שנטמע בתוך עיר. לייצר התערבות בתוך רקמה קיימת, קמפוס לא מבודד, לא מוגדר אבל הוא חלק מהעסק, מהשדרה, מהמקום. קמפוס שמתערב בתוך סיטואציה קיימת.

הפיכת הסביבה מסביבה חד גונית לסביבה מורכבת שמעשירה את שני הצדדים.

הצצה זה חלק מהקמפוס.

מבט מחוץ לכיתה זה לרחוב.

התמקמות

שדרות ירושלים יפו

הבחירה בשדרות ירושלים ביפו כאתר שלי נבעה מהרצון למצוא איזור חי ותוסס, רב גוני ומלא מסחר.

לחשוף את המחלקה החוצה ולהזמין את הסביבה להנות ממה שיש לקמפוס להציע.

בנוסף, לאורך השדרה נבנת הרכבת הקלה. התייחסתי לאתר לאחר סיום בניית הרכבת. רעיון התנועה, רכבות עוברות, שדרה פעילה. שם רציתי להטמיע את הקמפוס שלי.

פרוגרמה

הקמפוס מורכב מחללים שהם לסטודנטים אבל הוא פותח ומעודד את הסביבה להיכנס פנימה. הקמפוס מציע לסביבה בתי קפה משותפים, גגותות וחצרות לשהייה משותפים, כניסה לגלריה, להרצאות באודיטוריום, שימוש בחנות החומרים וההדפסות של הקמפוס, ספריה משותפת, חלל לפעילויות ספורט משותף.
בנוסף הקמפוס מכיל מגורי סטודנטים, כיתות לימוד וסדנאות עבודה עבור הסטודנטים.

URBAN CAMPUS

תוכניות

התוכניות מראות התערבות בבלוק הקיים בשני מוקדים. אחד הפך להיות חלל גלריה, והשני כיתות לימוד, אודיטוריום קטן וגדול.

מצב קיים: קומת קרקע + 3 קומות נוספות.

השתמשתי במעברים הקיימים בשדרה ובתנועה היום יומית של התושבים, המעברים חוצים את הבניין בקומת הקרקע ומובילים לחצר משותפת, ומשם הכניסה לחללים.

המוקד הראשון – הגלריה.

הגלריה מורכבת מגוף הנוצר מקומת הקרקע ועד הגג העטוף כולו בזכוכיות ורשתות ומייצר מעברים בין לבין מבט כל הזמן לרחוב ולגלריה, כניסה מעמיקה מובילה לאיזורי תליית העבודות והתנועה בגלריה היא מעגלית.

המוקד השני – האודיטוריום וכיתות הלימוד.

קומת הקרקע מציעה אודיטוריום קטן ופתוח לרחוב, בקומה הראשונה ממוקמות כיתות הלימוד שגם שם היה חשוב לי לשמור על חזית ומבט החוצה ועדיין תחושת פנים וחלל כיתתי, חלל זה משלב בתוכו גם מבואה שניתן לשהות בה לפני המעבר לאודיטוריום הגדול קומה מעל. האודיטוריום נפרש על שתי קומות וגם הן מובילות אל הגג המשותף.

הגג המשותף הוא המוקד השלישי שמחבר בין שני המוקדים.

התערבות בתוך בניינים

גלריה

SHARED ROOF

אודיטוריום וכיתות לימוד