This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: מאיה שגב | מנחה: מעצבת מיכל צרפתי

MeShe - Digital.Craft

BY MAYA SEGEV

חנות קונספט המשלבת את עולם המסורת והחדשנות – בין קראפט לטכנולוגיה. החנות מוקדשת לבדים וייצור פריטי אופנה באתר המסמל מסורת אישית – הרפדייה של סבי. הפיתוח הצורני נבע מאלמנט מסורתי מובהק מעולם הטקסטיל, הנול, ומעולמו הצורני של אריג. החלל מתפרס על פני שלוש קומות כאשר כל קומה משרתת פונקציה שונה – חללי עבודה, חלל תצוגה וחלל עיצוב פריט אישי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. החלל מציע שיטת מכירה חדשנית שנשענת על המסורת: שינוי סדר הפעולות הקיים –

עיצוב מכירה ולאחר מכן ייצור.

ISOMETRIC PLANS

ITEM DESIGN

FLOOR 1
  • קומת הגלריה מתפקדת כחלל הטכנלוגי ביותר בפרוייקט, המכיל אמצעים דיגיטליים אשר באמצועתם יוכלו לקוחות לתכנן פריט בעיצוב אישי. באפשרותם לבחור את הגזרה מתוך מספר גזרות המוצעות על גבי מסכים הפזורים בחלל, ובעזרת מראות דיגיטליות ניתנת אופציה להדמיית הפריט על גופם לפני הרכישה. בקומה מוצבים "תאי מדידה" דיגיטלים לטובת פרטיות הלקוח ועמדות לרכישת הפריט. לאחר ביצוע הרכישה והתשלום נשלח הפריט ישירות לעמדות העבודה ומתחילים בהכנתו.

ITEM DESIGN

FLOOR 1
  • קומת הגלריה משלבת באופן מובהק בין שני העולמות עליהם מושתת הפרויקט. הפונקציות נשענות על הפן הטכנולוגי בעוד תכנון הקומה נשען על רפרנסים מסורתיים מעולמו הצורני של הנול. אלמנטים כגון מתיחה, דחיסה ושילוב שתי וערב באים לידי ביטוי סביב הפונקציות העיקריות בחלל, חיבורי עץ מסורתיים משמשים כקונסטרוקציה לחלל, ושילוב בין קרפאט לטכנולוגיה מהווה את הבסיס לתכנון ועיצוב החלל.

FABRIC SHOWROOM

FLOOR 0
  • קומת הקרקע המתפקדת כקומת תצוגה, מכילה את מבחר הבדים לדוגמה אשר נשענים ותלויים על גבי קורות העץ המשמשות כקונסטרוקציה בחלל, ועל גבי כבלים הנתלים מקומת הגלריה וחוצים חלל כפול. יישום האלמנטים בחלל מתוך רפרנס למבניות ותכונות הנול. בחלל פזורים מסכים אשר מציגים מידע על הבדים ומשמשים כתאורה בחלל

WORKING SPACE

FLOOR -1
  • קומת המרתף מכילה את עמדות העבודה הכוללות מכונות לייצור הפריט, עמדת תפירה ידנית, עמדת אריזה, וקיר אחסון החומר – גלילי הבד. לקומת המרתף גישה חיצונית מהרחוב עבור ספקים המגיעים עם הסחורה. אחסון הגלילים הינו דיגיטלי ומאפשר לדעת את כמויות הבד הנותרות בכל גליל, את סוג הבד ואת ייעודו. לקומה חצר אנגלית המאפשרת חדירה של אור טבעי למרתף והצצה לחלל לעוברי הרחוב .

PLANS
SECTIONS &

DETAILS