This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: לין שבת | מנחה: אדריכל אודי קרמסקי

RESTART |

האתר ממוקם ברחוב לילינבלום 2-4 ת"א. קולנוע עדן, היה למוסד התרבות המודרני הראשון שהקרין סרטים בישראל. הרעיון שעמד מאחורי הקמת המבנה הוא לבנות ראינוע ואולם נשפים שישמש את הציבור, ולמעשה הקמת מרכז תרבות ראשון מסוגו בעיר.

הפרויקט מציע תכנון מחדש עבור מרכז קולנוע עדן בשאיפה להחיותו ולשמר את מרכז התרבות לתושבי השכונה. התכנון מכיל פונקציות שונות השייכות לעולם תרבות התנועה, בדגש על תנועה כמהלך ספונטני אשר מתרחשת תוך כדי אימפרוביזציה בין אנשים. זאת באמצעות המהלך העיצובי המאפשר את הזרימה מהרחוב אל תוך הבניין ומקיים סקרנות והצטרפות של עוברי האורח באופן ספונטני.

PROJECT
|

תחילת התהליך החל מחקירת תנועות גוף של פעולות הקיימות בשיעורים שיתקיימו במרכז אותו יצרתי, מה שהוביל אותי לחקור את תנועת הגוף שלי במהלך תרגול יוגה ואת המעברים בין Flow לPause.
לאחר מכן יצרתי הפשטה קווית על גבי צילום המתעד את התנועה והחלל סביב גופי ומתוך זה יצרתי את פיתוח השטח של המקום ואת נקודת ההתחלה לקיר הפונקציונלי ולספסלים.

Plans
|

קומת הקרקע מתחלקת לשלושה אזורים, כאשר ההתמקדות שלי בתכנון הקומה הייתה ביצירת טשטוש גבולות בין החוץ לפנים ובחשיפה לעוברים והשבים. אזור הפנים בקומה זו מכיל - חדרי סטודיו, חדר התארגנות, משרדים וקפטריה. אזור החצר הפנימית (פנים חוץ) מכיל- אזורי תנועה, אזורי צפייה, פינות ישיבה, טריבונות ומקרן לתרגול וירטואלי. אזור החוץ המשיק לרחוב - מכיל פינות ישיבה וצפייה לאזורי התנועה בחצר הפנימית. הקומה העליונה מכילה - חדרי סטודיו, מפלס עליון של הקפטריה וגלריה המתפקדת כמרפסת לתרגול ומציעה שוטטות במרחב על ידי תכנון מעברים החוצים את החצר הפנימית ואזורי צפייה לחדרי הסטודיו הפנימי ולאזורי התרגול בקומה התחתונה.

Sections
|