This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: לינוי ישר | מנחה: אדריכל אודי קרמסקי

גשרי שוק

פתח תקווה, זאב ליפקיס

כתושבת העיר פתח תקווה הרגשתי צורך לייצר חידושים בעיר הוותיקה. שוק העיר אשר ממוקם באזור מרכזי, מצליח לשמור על אופיו הייחודי אולם מושך אליו בעיקר את וותיקי העיר. בשל כך, הצורך להתמקד דווקא בו נעשה במטרה לייצר שם חוויה חדשה שעדיין שומרת על המצב הקיים אך מוסיפה לה רבדים חדשים ומחברת גם את הצעירים אל המקום.

הפרויקט מציע מתחם בילוי אורבני המשלב את השוק העירוני המסורתי יחד עם מקומות בילוי עדכניים כמו בתי קפה, מסעדות וברים. כמו כן, תומך בעסקים ישנים לצד חדשים, ממזג בין צעירים למבוגרים, נותן במה לאומנות ולמוזיקה מקומית וזאת באמצעות השוק כסמן תנועה וכ"גשר" המאחד בין אוכלוסיות.

בתחילת תהליך חקר האתר בחנתי את סביבת השוק במספר אופנים. בכדי להגיע לתוצאות מיטביות יצרתי קולאז' תמונות לכל אורך השוק בכל חזיתיו אשר עזרו לי להגיע לתובנות עיצוביות אודות אופיו. דרך קולאז׳ התמונות וסקיצות על גביהם נגלה דפוס קצבי אשר מאפיין את כל אורך השוק ובכך החל הרעיון העיצובי.