This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: ליהי ברונשטיין | מנחה: אדריכל יואב מאירי

עירוניות פנים | מעברים תת קרקעיים | תחנות רדיו חברתיות

אושר עירוני

עיר מאושרת הוא מושג שמתייחס לתשתית רגשית כתשתית
החשובה ביותר בכל עיר.

החופש של האדם בעיר איננו מתבטא בחיי הרגש שלו, למרות שהאדם בעיר הגדולה חופשי ממגבלות, הוא עלול להרגיש בודד ונטוש. המאבק בעיר הוא לא על מזון ומשאבים בסיסיים אלא על תפוקת רווח אישי רגשי הניתן בידי האדם ולא מידי הטבע.

האנשים המאושרים הם אנשים שחיים "חיים מקושרים" המתבססים על קשרים חברתיים מזדמנים עם האנשים שהם פוגשים בזכות קרבת מגורים.

הפרויקט רדיו אלנבי, תחנות רדיו חברתיות, נועד להציע תשתית לדיאלוג וממוקם במעברים התת קרקעיים בכיכר מגן דויד ובכיכר המושבות בתל אביב.

 

ככל שהעצמי יהיה מסוגל להרחיב את מעגל ההזדהות
שלו עם אחרים, הוא ימצא את עצמו חופשי ומשוחרר יותר

בואו נדבר על החיים ביום שאחרי הקפיטליזם.

סדר פוסט־קפיטליסטי חלופי כרוך במעשה העקרוני הבא: ביטול הכפפת החיים לעשיית רווחים והכוונתם ההדרגתית למען תכליות אנושיות משותפות ושיפור מצבה של מרבית החברה

כעת דחוף לחשוב לא רק על פתרונות מקומיים למשבר הקורונה, אלא על עקרונות מעבר מחברה מבוססת רווחים לחברה מבוססת צרכים אנושיים.

 

הארץ, 25.6.20