This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: הדר גז | מנחה: אדריכל יואב מאירי

DESIGNED BY : HADAR GEUZ

``בית האסמים``

מבנה בית האסמים נבנה בשנת 1910 והיווה מבנה משמעותי עבור המושבה רחובות בעקבות מיקומו במרכז המושבה והפונקציות השונות שמילא במהלך שנותיו.

לאורך השנים עבר המבנה גלגולים רבים החל ממחסן תבואות, מגורים, מרפאה, חנות, מכולת ועד לשנים בהן היה נטוש. בשנת 2012 עבר שימור ע”י עיריית רחובות אך נשאר ללא שימוש.

פרויקט "בית האסמים" עוסק בחידוש ועדכון מבנה “בית האסמים” ההיסטורי בעיר רחובות. חידוש ועדכון המבנה נעשה תוך שימוש במתודולוגיה המדגישה את גלגוליו השונים של המבנה ומתבססת על הפונקציות השונות אותן שימש המבנה לאורך השנים.

על מנת לשמור על מאפייניו של המבנה וחשיבותו האייקונית עבור תושבי העיר,

תכנון המבנה נעשה בגישה האסטרטגית לשימור וההתערבות במבנה נעשית תחתיו.

בכדי לאפשר תכנון מתחת לקרקע יש לתכנן מערכות תנועה, תאורה ואוורור מתאימים.

פרוגרמה

הפונקציה המרכזית של המבנה הינה מרכז לסחר מקוון.
מקום לאיסוף חבילות, המחייה ומחדש את שימושו הראשוני של מבנה “בית האסמים” כמחסן.
הפרוגרמה תספק תחליף עבור מרכזי המסחר הקמעונאים ההולכים ונעלמים ותמנע מהסחר המקוון לגרום לניתוק חברתי, אלא להפך, תספק בסיס למקום מפגש.
בקומות המרתף החדשות מתוכנן מחסן של 5 קומות עבור דברי הדואר אשר יספק את שירות הדואר בקומת הקרקע. בנוסף, שרות הדואר יספק גם שירות לאחסון מגורים (כאזכור לשימושו בעבר של המבנה כמגורים).
הכיכר המרכזית בקומת הקרקע תשמש כ ”שוק איכרים” למכירת תבלינים, גרעינים ומיצי הדר (כאזכור לשימושו בעבר של המבנה כחנות, מכולת ואחסון תבואות). המשכה של הכיכר המרכזית תהיה בקומה -1 ובקומה -2 ובה יסופקו שרותי בית מרקחת ואזור שהייה המשמש כספריה ומשחקייה לילדים וסטודיו רב תכליתי הניתן להשכרה (כאזכור לשימושו בעבר של המבנה כמרפאה, והיותו מבנה מרכזי התומך בעיר ובעל יחסי גומלין עם תושביו).