This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: גילי כהן | מנחה: מעצב ערן נעים

Neo-Tribalism's place

מתחם מגורים משותפים

12 דירות שותפים המבוססות על אימוץ המונח הסוציולוגי "נאו-שבטיות" כדרך חיים. השותפים בדירות אלו נתפסים כ"שבטים חדשים" המקיימים משקי בית אלטרנטיביים, לא מתוך מצוקת דיור או משבר כלכלי, אלא, מבחירה לחלוק את ביתם ולגור בשותפות כאג'נדה חברתית.

בני אדם התפתחו לחיות בחברה שבטית, בניגוד לחברה
המונית ובכך באופן טבעי, יווצרו רשתות חברתיות עם זהויות משותפות המהוות שבטים חדשים מודרניים.

מתחם מגורים משותפים

מתחם מגורי שותפות המכיל כ-12 דירות שותפים המבוססות על אימוץ המונח הסוציולוגי "נאו-שבטיות" כדרך חיים. השותפים בדירות אלו הינם יחידים או זוגות ללא ילדים,  הנתפסים כ"שבטים חדשים" המקיימים משקי בית אלטרנטיביים, לא מתוך מצוקת דיור או משבר כלכלי, אלא, מבחירה לחלוק את ביתם ולגור בשותפות  כאג'נדה חברתית. בנוסף לדירות, ישנם במתחם חללים שיתופיים כגון: מרפסת, מכבסה, חדר עבודה ומחסן ציוד  וחללים ציבוריים כגון: חדר כושר, בית קפה, השכרת אופניים וחניון.

מיקומו של המתחם בלב תל אביב, ברחובות גרוזנברג 16\ נחלת בנימין 26. המתחם יבוסס על יסודות המבנה הקיים, המשמש כחניון רב קומות, ללא ניצול של שטחים חדשים בעיר.