This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: דינה עוויד | מנחה: אדריכל יורם נידם

מרכז טיפול בטראומה נפשית

עיצוב ותכנון: דינה עוייד
מנחה: אדריכל יורם נידם

הפרויקט הוא מרכז טיפול בטראומה נפשית דרך בעלי חיים, שמתאפיין כמרחב גנני שמשלב את חדרי טיפול פנימיים של הקליניקה וחדרי טיפול תת קרקעיים שנערך בהם מפגש של מטפל,מטופל וכלב.

הגן והפיתוח הנופי הוא חלק חשוב ומשמעותי בתהליך הריפוי הנפשי של האדם.

בנוסף לעוד מטרה לאפשרות הגנה ושמירה על כלבים דרך הכלביה והמרפאה וטרינרית, שהמטרה העיקרית היא לעזור לשני האלמנטים במתחם אחד משולב.

בפרויקט נלקח מתחם ׳׳שנלר׳׳ שממוקם בעיר שגדלתי בה נצרת, הבחירה נעשתה מתוך רצון אישי וחוויה אישית של התמודדות עם המקום אחר אירוע מעבר קשה.

המתחם נטוש היום ונשאר 50% במצבו הנוכחי, היה בית יתומים שמכיל 3 בניינהם אחד מהם נהרס לגמרי ו2 השתמשתי בפרויקט שלי.

תוכנית כללית

התכנון התחיל מאלמנט ׳׳מסלול הליכה׳׳ בין האדם לכלב, המסלול מקיף כל המתחם ומאפשר בתוכו חלקים שונים בפונקציה ומשמעות שלהם.

התוכנית מחולקת ל8 חלקים שונים:

שלושה מהם מכילים את 3 בניינים – 1. בניין קליניקה למטופלים 2. בניין מינהלית (משרדים) 3. בניין הכלביה.

שניים מהחלקים מכילים מדריגות לישיבה וגם ירידה אל חדר קבוצתי טיפולי וחדר אחר פרטי…

חלק של אגם מים מוקף במדריגות טירסות לישיבה ושכיבה מול המים שמאפשר התנתקות…

שני חלקים יותר סגורים של ישיבה רגילה על ספסלים.

חתך אורך ורוחב

החתכים מציינים את הטופוגרפיה שיש לאתר שהוא ממוקם בהפרש 5 מטר מפני המים.

מראים את השוני במפלסים בין הבניינים לחדרי טיפול התת קרקעיים.

מבט מורחב מראה את בניין הארוך של הקליניקה ובניין המינהלית עם האבן הישנה והשימור של החזיתות.

בנוסף להתערבות החדשה של הגן החדשני והמודרני ביחס לבניינים העתיקים.

מבט למים, מדריגות דשא וברזל, ומעקה קורטן לחדר קבוצתי טיפולי.

מבט שני מנגד לאגם שמראה את החדר התת קרקעי השני שהוא יותר קטן מהראשון בגלל שהוא יותר פרטי.

בניין קליניקה

עיצוב פנים של הקליניקה הוא חם ועדין והמטרה היא ש ׳׳החוץ׳׳ יותר חשיבות ומשמעות, בגלל זה פתחתי החזית של חדר הקבלה וההמתנה של הקליניקה דבר שמאפשר קשר כל הזמן עם החוץ והגן.

הבניין בנוי מגג רעפים שפתחתי בו גם פתחים skylight מרצון שיהיה תמיד אור טבעי לחלל הקליניקה.

תוכניות - בניינים

המתחם מורכב משלושה בניינים, בניין ראשי מיועד לקליניקה שיש בה חדרי טיפול סטנדרטיים שמאפשרים מפגש בין המטופל למטפל והכלב.

התכנון של הבניין מחולק כחצי ממנו כחלל פתוח של קבלה והמתנה שמביט אל הגן החצי השני מהצד האחר הוא חדרי טיפול. קומה א׳ פתוחה אל חלל ההמתנה והקבלה כך מייצר קשר כל הזמן ומאפשר מבט וקשר מקומה א׳ גם לגן דרך החלון הגדול בקומת קרקע.

הבניין השני מולו מיועד למינהלית, משרדים והוא מתוכנן לפי האופי של תוכנית המסורתית הערבית, שהמשמעות שלה חלל מרכזי אמצעי ׳׳ליוואן׳׳, ובתוכנית שלי השתמשתי בליוואן כחלל מרכזי מכיל מזרקה שעוברים ממנו למשרדים, קומת קרקע יש בה את חלל המרכזי הפתוח בין שתי הקומות, שבקומה א׳ יש מעבר שמביט לחלל המרכזי בקומת קרקע.

הבניין השלישי הוא הכלביה מחולקת לתאים,  מרפאה וטרינרית, חדר אחסון ציוד ואוכל, שירותים וחצר משותפת לכלבים.