This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שיר גבע & דניאל דדון | מנחה: אדריכל גל גאון

 DESIGNED BY : SHIR GEVA & DANIELLE DADON

ZEN IN
THE FLOOD

יצירת מרחב זן הנתפס דרך אובייקט תלת ממדי וממוקם בחלל פנים סואן.

המרחב נוצר בקשר בין הסובייקט שצופה לבין האובייקט שמשתנה, הסאונד המגיע לאוזן והמרחב שביניהם, במטרה להגביר את רמת הערנות לעולם התדרים הנמוכים, תדרי השמע.

``צורתו של רסיס השלג או של פרח דומים, כי יתכן שהם מגיבים לאותו צליל בטבע. באותה הדרך, זה הגיוני שקריסטלים, חיות ואנשים הם מוזיקה שהתגשמה לכדי צורה נראית לעין.`` PHD. Cathie E Guzetta | אוניברסיטת וושינגטון

DRAWINGS

האובייקט ממוקם בבניין משרדים, מגויס לכסף וזמנים צפופים. המיקום באתר TOHA נולד מתוך הרצון לייצר קשב במקום שאין קשב.  

הקשר בין החלל הפיזי לחושים מייצר הרפיה דרך סנכרון ופירוק של עולם התדרים הנמוכים בצורה ויזואלית = מרחב זן.