This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: דניאל דהן | מנחה: אדריכל אודי קרמסקי

כלבים וחברים |
DOG & FRIEND'S

עיר לכלבים שחושבת ומתוכננת עבור כלבים ובעליהם מתוך מחשבה כוללת על צרכיהם – מתחם כולל לכלבים שממוקם בגן מאיר ובו גינת כלבים, טיפול בילדים ונוער בעזרת כלבים, וטרינר, חנות חיות, בר ומסעדה שמיועדת לכלבים ובעליהם. גינת הכלבים כוללת מתקני שעשועים וטופוגרפיה משתנה ומוארת בלילה לרווחת הכלבים.

תוכניות | PLANS

עיצוב פנים |
INTERIOR DESIGN

אחת הפונקציות העיקריות בפרוייקט היא טיפול בילדים ונוער בעזרת הכלבים.
ניתן דגש על שימוש בעיצוב נקי, נעים וחומרים שנותנים תחושה חמה וביתית עבור המטופלים.