This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: עדי ונטורה | מנחה: אדריכל יואב מאירי

רקע לפרויקט |

העובדה שבעתיד הרכב יהפוך ל"חכם" ו"עצמאי" יותר יביאו להיותו שותף מלא בשגרת חיינו הרבה מעבר לאמצעי תחבורה שמאפשר ניידות ממקום למקום. בעתיד בו הכול יקרה בלחיצת כפתור תהפוך המציאות לסגנון חיים שונה ממה שהכרנו. פעולות בסיסיות ושגרתיות יתבצעו דרך הרכב וללא יציאה ממנו או יוכלו להתבצע רק על ידי הרכב ולהחליף אותנו. כמו כן, קיימת האפשרות אולי הרכב כבר לא יחנה מטרים ספורים מביתנו, אלא  יגור עמנו ויהווה מעין תחליף אנושי.

תקציר הפרויקט |

התפרקות המשפחה, הצפיפות העירונית וכניסת טכנולוגיית כלי הרכב האוטונומיים לכבישים, הכניסו לחיים בעיר אופי שונה והביאו ליצירת טיפוסי מגורים חדשניים ומאתגרים. פרויקט זה מציע בניין דירות ייחודי אשר מותאם במיוחד למציאות המגורים העירונית החדשה המתהווה לצד החיים עם הרכבים האוטונומיים – מציאות בה הכל סובב סביב הרכב האוטונומי הפרטי.

למעשה הפרויקט עוסק בהסבה של חניון קיים לבניין מגורים. באגף א' של החניון הפונה לרח' נחלת בנימין הוקם בניין מגורים המכיל 49 דירות מיקרו בגדלים שונים של כ-12, 24 , 36 מ"ר.

בבניין קיימות דירות מיקרו יחידניות המכילות בתוכן מגורים משותפים של האדם והרכב האוטונומי הפרטי ויוצרות מערכת יחסים מיוחדת של חיים לצד הרכב ושותפות מלאה עמו גם בתוך הבית.­