This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: אדיר אסייג | מנחה: מעצבת מיכל צרפתי

מרכז המלווה א.נשים טרנסג'נדרים בתהליכי התאמת מגדר. כיום ישנם המון קשיים במערכות השונות, רפואה, רווחה, תעסוקה, בריאות הנפש, חוסר במענה וליווי הולם לתהליך, וכל זאת
לצד הביקורת שהחברה מפנה כלפיהן.ם.
המרכז מאגד בתוכו את כל השירותים הנחוצים בכדי לעבור תהליך בריא ומפוקח, נפשית ופיזית:
– חדרי רופאים: אנדוקרינולוגיה, פנימית.
– חדרי טיפול: פסיכיאטריה, פסיכולוגיה,
עו"ס וחדר טיפול קבוצתי.
– הכוונה ותעסוקה.
– חלל המתנה אינפורמטיבי ועמדות מחשב.

את ההשראות העיקריות לפרויקט שאבתי מן הטבע, מעולם החי וגם מן הצומח, הטבע פתוח ומגוון בהרבה ממה שחברת בני האדם מסוגלת, אפילו בשנת 2020. עליינו כחברה וכמכלול של אנשים החולקים את אותו העולם, מוטלת החובה לקבל את הגוונים השונים והרבים של בני האדם.

תל אביב-יפו

סטודיו לעיצוב פנים והדמיות תלת ממד: פנים, אדריכלות ומבנים, מרחבים עירוניים ושכונות מגורים, חללים מסחריים, סרטונים ואנימציות, קונספטים, סטודנטים, סיורים וירטואלים בVR ועוד.