This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

אתר תערוכת הבוגרים של המחלקה לעיצוב פנים במכון הטכנולוגי חולון,
מציג כאן 74 פרויקטי גמר שהם תוצר עבודה אישית של כל סטודנט מתהליכי מחקר ותכנון מפורט לאורך השנה הרביעית ללימודים.
הפרויקטים המגוונים, גם בנושאים השונים בהם עסקו וגם בקני המידה השונים, נוצרו בסמסטר שרובו התרחש בשליטה מרחוק, בעבודה מקוונת מהבית, בעקבות הקורונה.
הדבר ניכר בתוצאות המפותחות בתחום המדיה הדיגיטלית – הדמיות, מודלים תלת ממדיים, סרטי תנעה, מצגות, וכמובן תכניות ופרטים.
בטוחים שתיהנו מהמסע.
-
הסטודנטים והצוות של פנים HIT

טיפולים וטקסיות

Residence

פרוייקטים העוסקים בתחומים הלא שגרתיים בחיי הפרט והקהילה, מרכזים לטיפול בשכבות מוחלשות או במצוקה, או טיפולים מיוחדים, ומבנים המשמשים לטקסים חברתיים שונים שאינם דתיים.

מחיה ומלונאות

Residence

פרוייקטים העוסקים בנושא המגורים, אם באופן מסחרי כמו בתי מלון או אירוח, ואם פרטי כמו למשפחות, לזוגות ולבודדים. פרוייקטים רבים מתמודדים עם שימוש מחדש במבני תעשייה למגורים – REUSE

מסחר ותעסוקה

commercial

פרוייקטים בקני מידה שונים, מחנויות בוטיק ומסחר קמעונאי ועד שווקים גדולים או מרכזי מסחר בשטח.

תרבות וחינוך

public

פרוייקטים מגוונים העוסקים במימד הציבורי של חיי הקהילה, חינוך פורמלי ואי-פורמלי, שכבות מוחלשות, מבני תרבות, מרכזי מוזיקה, בתי קולנוע, תיאטראות וכדומה.

1
תערוכה
105
ימי הקמה
76
סטודנטים
14037002
כוסות קפה